RODO

Klauzula informacyjna pomiar temperatury (COVID-19)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119, s. 1 RODO), dalej RODO informuję, że:

 

1. Administrator Danych

 

Administratorem danych osobowych jest : BTS Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-523) przy ul. Koksowniczej 1, Tel. 32 757 54 55, email: sekretariat@btsdg.pl.

 

2. Inspektor Ochrony Danych

 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy mocy adresu e-mail: iod@btsdg.pl, pisemnie na adres naszej siedziby lub na kontakt telefoniczny – Tel. 32 757 54 93, kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1.

 

3.Cele i podstawy przetwarzania

 

Przeprowadzenie pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynków w celu:

 • ochrony życia i zdrowia ludzi z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemicznego w związku
  z zakażeniem Koronowirusem (COVID-19) z uwagi na aktualizację wdrożonych
  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ograniczających ryzyko zakażenia COVID-19, wykonywaniem ciążących na Pracodawcy obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (Kodeks Pracy, przepisy BHP) - art. 6 ust 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
 • zwalczaniem zakażenia i profilaktyki wobec COVID-19 w zakładzie pracy, [art. 6 ust. 1 lit. d,
  art. 9 ust. 2 lit. c RODO].

 

4. Okres przechowywania danych

 

Dane dotyczące temperatury ciała nie są rejestrowane ani przechowywane. Administrator jedynie reaguje w sytuacji wskazującej na występowanie okoliczności wskazującej na potencjalne zagrożenie.

 

5. Odbiorcy danych

 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

W oparciu o zebrane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

 

 Formularz zapytaniowy

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą skorzystaj z poniższego formularza zapytaniowego.


imię i nazwisko:
firma:
adres e-mail:
nr telefonu:
treść zapytania:
Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.