Transport samochodowy i sprzęt ciężki

Doradztwo ADR

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367), uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej „doradcą”.


Firma nasza oferuje:

  • doradztwo w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych,
  • sprawdzenie zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy i umowy ADR,
  • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy,
  • sporządzanie raportów powypadkowych, jeżeli w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznały obrażeń osoby, wystąpiła szkoda majątkowa lub nastąpiło skażenie środowiska,
  • świadczymy usługi w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych, odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne w sztukach przesyłki.


Zatrudniamy doradcę DGSA o numerze świadectwa 3/WITD_XII/2011.Formularz zapytaniowy

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą skorzystaj z poniższego formularza zapytaniowego.


imię i nazwisko:
firma:
adres e-mail:
nr telefonu:
treść zapytania:
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.